تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


 

باغهای ده ما ، دیوارهای کوتاهی داشت شاخ وبرگها ی با سخاوت سایه های خنک را به راه انداخته بودند .
ده ما اهالی ساده ای داشت بدون رنگ پیدا بود رفتارشان از پس کلام .
گاه که از کوچه باغها تنهایی میگذشتم ترسی سرد مرا محکم بغل میکرد . مبادا یک نفر ازپشت دیوار بیاید مرا ببرد ومن از هجوم هر گمانی به خود می لرزیدم من اسیر قداست کوچه باغ بودم ،
تا ، تو آمدی آرام ، روشن از آن سوی دیوار وهمه مرا یکجا بردی که بردی .
حالا دیگر از دیوار های کوتاه نمیترسم از دیواره

ادامه مطلب  

نبوددختر  

توپارک بود بادوستاش 
به اطراف نگاه کرد 
نگاش از یه چیزی ردشد
یه پسرخوشتیپ بودبایه دختر
دست دختربودروشونه پسر
یه قدم رفت عقب باچشم پرشده ازاشک 
هیشکی نفهمید
قدم دوم اشکاش ریخت
قدم سوم دوستاش میپرسیدن چشیده
قدم چهارم ازجوب ردشد
قدم پنجم صدای ماشین ازپشت میومد 
قدم ششم نگاه پسرافتاد بهش
قدم هفتم دست پسرازدورکمردخترافتاد
قدم هشتم پسر دوید سمتش 
قدم نهم صدای مواظب باش پسر
یه ملق روهوا...سرخوردبه جدول...صدای هوار دوستاش
صدای غلط کردم های پسر 
ص

ادامه مطلب  

پیری  

پیرشدن ادمهارانه ازپشت تلفن می شودشنیدونه ازمانیتورکامپیوترمی توان دید بلکه بایدازنزدیک ببینی ولمس کنی...ادمهاوقتی پیرمی شوندرنگ نگاهشان تغییرمی کندوتواگرمدتی باشدانهاراندیده باشی یک دفعه حس می کنی یک ادم دیگررامی بینی...امااین همان ادم است که امروزخسته شده ودلش راهیچ اهنگی شادنمی کندوهیچ پیغامی ذوق جدیدی دراهنگ صدایش نمی افریند...پیری اخرخط همه ی دلواپسی هاست ..روزی است که تومصیبت های زیادی راازسرگذرانده ای وباخودت گفته ای :ای بابا من

ادامه مطلب  

۱۶مهر پدرم تاقیامت نیست  

Sholeh Jafari:Sholeh Jafari:Sholeh Jafari:امروز وفردا،،،سخت دلگیرم،،،،ازپشت دیوارشیشه ای،،،مردی را میدیدم که چراغ خانه مان بود،،پدرم،،،،آرام،،،بیصدا،،،،بیهوش،،،روبرویم،،،خوابیده بود،،باصدای بابا گفتنم،،،گوشه چشمش ترمیشد،،،قطره اشکی که بودنم را درکنارش،،،میشناخت،امشب،،،سخت ،دلگیرم،،،فردا که برسد،،،فقط یک شب به بودن پدر،،،مانده،،،سخت دلم گرفته،،،دلنوشته ام ،،غمگین است،،زیر گوشم ،،آرام میگوید،،،امشب از نبودن ننویس،،،‌فرداشب،،،آخرین شب پدر اس

ادامه مطلب  

یک روز خوب  

عزیزم، امروز خیلی خوب بود. امروز با هم بودیم. از صبح زدیم بیرون.
اگر چه اول صبح اون تصادف که موتور ازپشت زد به ماشین و چراغ ماشین شکست و بعد هم موتوری فرار کرد و اعصاب هر دوتایی مون رو خورد کرد، اما بقیه روز خیلی خوب بود. خیلی وقت بود تو ماشین صبحانه نخورده بودیم. 
جاده شمشک، از اون سراشیبی تند، رفتیم پایین، کنار آب، آرامش و سکوت و صدای آب، عالی بود. در آغوشم کشیدی و در سکوت به صدای آب گوش کردیم. بعد بالا اومدن از همون سراشیبی. 
کافه m2 قهوه و کاپو

ادامه مطلب  

دلتنگی  

:!ان لحظه ی خوب.به خاطرمی اورم که پشت پنجره ای شیشه ای کزکرده بودم و دزدکی به کوچه ی دست چپ و در سورمه ای و سیاه تیره رنگ که یک ماشین سفید corollaجلویش بود، نگاه میکردم.از ان روز زمان زیادی می گذرد،اما حالا متوجه شده ام اینکه میگویند گذشته ها گذشته ، اصلا درست نیست.چون گذشته راه خودش را با هرتسلط و چیرگی بازمی کند.حالا که به گذشته برمی گردم می بینم چندماه است که دارم دزدکی به ان کوچه متروک ان در تیره و ان ماشین سفیدرنگ نگاه می کنم.همین چندوقت پیش "ر "

ادامه مطلب  

مضرات آب يخ  

آب یخ باعث چسبيدن چربے دور عروق قلب شده و عامل انسداد 4 رگ اصلے قلب و سڪتہ یا ایست قلبے میشود
شاید شنیده باشید افراد جوانے ڪہ ایست قلبی میڪنند و از دنیا میرن یکی از علت های این اتفاق بد، نوشیدن آب یخ است،آب یخ اولین و بزرگترین علت سیروز ڪبد و نابودے ڪبد محسوب میشہ چون آب یخ باعث چسبيدن چربے دور جداره ڪبد میشود، متاسفانه بالاے 90 در صد ڪسانے ڪہ در انتظار پیوند ڪبد هستن قبلش بہ نوشیدن آب خیلے خنڪ عادت داشتند ، در ڪل نوشیدن آب یخ باعث از ڪار افتادن

ادامه مطلب  

برف پاک  

روزهایی که برف می آید و باید سرکار بروم، استرس ترافیک و تصادف و
دیر رسیدن و بعد هم کلاس وکار نمی گذارد تا ازبرف آنطور که بایدلذت
برد.ولی وقتی یک جمعه برفی باشد پیشنهاد دوستان را برای رفتن
بیرون و صبحانه نمی توان قبول کرد.
 ترجیح دادم در خانه باشم و منظره برفی جمعه تعطیل را سیر ببینم
و بوی ناهارروی گاز با ته دیگ کدوحلوایی و بوی لبو ودم نوش نعنا و لیمو
در خانه بپیچد.
 عطرهای خوب وگران را دوست دارم ولی بوی عطرچای ،بوی کرسی ،
بوی نم لباس های شست

ادامه مطلب  

برف پاک  

روزهایی که برف می آید و باید سرکار بروم، استرس ترافیک و تصادف و
دیر رسیدن و بعد هم کلاس وکار نمی گذارد تا ازبرف آنطور که بایدلذت
برد.ولی وقتی یک جمعه برفی باشد پیشنهاد دوستان را برای رفتن
بیرون و صبحانه نمی توان قبول کرد.
 ترجیح دادم در خانه باشم و منظره برفی جمعه تعطیل را سیر ببینم
و بوی ناهارروی گاز با ته دیگ کدوحلوایی و بوی لبو ودم نوش نعنا و لیمو
در خانه بپیچد.
 عطرهای خوب وگران را دوست دارم ولی بوی عطرچای ،بوی کرسی ،
بوی نم لباس های شست

ادامه مطلب  

time  

هرلحظه باید از گذشته خود دورتر شوید. پس وقت را به هدر ندهید و از آنچه رفته است، بگذرید؛ زیرا دیگر وجود ندارد. با چسبيدن به آنچه دیگر وجود ندارد، چیزهای جدید و تازه را از دست می دهید. ذهن به همین شكل، بسیاری از موارد را از دست می دهد. به لحظه اكنون وفادار باقی بمانید. همین تعهد كافی است.

ادامه مطلب  

نفرین  

نفرین به زندگی  بر هر چه پنجره است به کوچه های خیس به هر چه منظره است نفرین به قلب  من ساده فریب خورد چون ماهی از توو تنگ بیرون پرید و مرد نفرین به این سکوت  بر هر چه انتظار کرده منو مریض  درحال احتضار تنها یه حس که  همواره با منه خدا منو ببخش فکرم پریدنه   ازپشت پنجره می بینمت تورا چه تار و مبهمه بارونیه هوا دنیا برای من وارونه هست هنوز نفرت به جای عشق شب هست جای روز دیگه ستاره ای در آسمون نموند صب شد ولی بازم پرنده ای نخوند نفرین به این

ادامه مطلب  

نفرین  

نفرین به زندگی  بر هر چه پنجره است به کوچه های خیس به هر چه منظره است نفرین به قلب  من ساده فریب خورد چون ماهی از توو تنگ بیرون پرید و مرد نفرین به این سکوت  بر هر چه انتظار کرده منو مریض  درحال احتضار تنها یه حس که  همواره با منه خدا منو ببخش فکرم پریدنه   ازپشت پنجره می بینمت تورا چه تار و مبهمه بارونیه هوا دنیا برای من وارونه هست هنوز نفرت به جای عشق شب هست جای روز دیگه ستاره ای در آسمون نموند صب شد ولی بازم پرنده ای نخوند نفرین به این

ادامه مطلب  

نصب کاغذ دیواری  

برای نصب کاغذ دیواری ابتدا می بایست کار زیر سازی شود. زیر سازی اولین قدم و مهترین قدم برای نصاب کاغذ دیواری است. البته در نقاشی ساختمان نیز قبل از رنگ زدن نیازمند زیر سازی درست هستیم. ایجاد یک سطح صاف و صیقلی می تواند به چسبيدن کاغذ بسیار کمک کند. بعلاوه اینکه بعد از چسبيدن کاغذ برآمدگی و کج و معوجی در روی سطح کاغذ دیده نمی شود. گاهی دیوار صاف است ولی داری نم می باشد. این دیوارها نیز مناسب نصب کاغذ نیستند. برای این منظور نصاب می بایست بخش نم دار

ادامه مطلب  

روز نوشت  

امروزم رفتم !نمیدونم چرا دوست دارم ؟ صدای جیک جیک گنجیشکا، صدای شرشر اب و برگریزون درختا ، قیافه های عجیب غریب هنریا ! و اون افتاب رنگ پریده که جلوش نشستم تاگرم شم 
ی اقای کراواتی یقه منو گرفت و ی ذره فحش داد واسه وضع توالتا 
خندیدم !میخواستم بگم ببخشید من شباهتی به مسءول توالتا دارم ؟
دیگه داشتن اذان میدادن که من چند سیاه پوست به رنگ شب زدیم بیرون ،امروزبیشتر دوستشون داشتم  و زل زل توچشاشون نگاکردم
رفتم ی چیزی بخورم گفتم ولش کن میرم فرانسه 


ادامه مطلب  

جوک جوک جوک  

مردای ایرانی مثه کفش ملی میمونن
 
 
زود از ریخت میوفتناما مرگ ندارن ....خدا حفظشون کنه
********************
یک داستان جالب و واقعیمردی هرشب دیر به منزل می آمد وزنگ درب منزل را میزد وهمه اعضا خانه را از خواب ناز بیدار میکرد زنش شاکی شد وگفت ای مرد چرا باخودکلیدی نمیبری تا هرشب ما رابیدار نکنی مرد بفکر فرو رفت وازان پس باخود کلیدی برداشت 
 
نه هنوز تموم نشده 
 
فرداشب مرد آخرشب آمد ومجدد زنگ درب منزل را زد زن ازپشت آیفون گفت کیست ؟؟مرد گفت منم زن. نمیخواد

ادامه مطلب  

نمی گوید دروغ،،،  

" نمی گوید دروغ " 
آخرین عشق من است،شاعرنمیگویددروغ
ای دادکه مادرش آمد،صدای درنمیگویددروغ 
ازکلاس اول مدرسه، باباهمینطور آب داد
باغی که لازم،دسته گلهایش نمیگویددروغ
من نبودم بود او، من آمدم بابا نبود 
بچه یعنی تخم جن،مادرنمیگویددروغ
بوداخراجت صحیح،آدم خطایت کارت قرمز
هرچه باشدکه حضرت داور،نمیگویددروغ 
خواب دیدم رفته ملک مقدس،عنایت شدبمن 
نواخت مادرش،سرخی گونه نمیگویددروغ
حال مااین روزهاچندان خوش نیست اما 
اما میشود،آتش زیرخاکسترن

ادامه مطلب  

 

سلاممم چه خبررر؟دوستای گل... خوش میگذره؟یا میگذره؟...
مال من که فعلا میگذره، گاهی وقتام خوش میگذره با این پسرک،
امروز چشمتون روز بد نبینه صبح که از خواب پاشدم معده درد شدید گرفت منو(طبق معمول) معدم حساسه اخه دیشب هم یکم خرتو پرت خوردم، بیچاره حسین، وقتی حالم بد میشه با حسین حرف میزنم،...رضا که صبح زود رفت سرکار نبود...
تازه حسین از خواب پاشده بود و شیرشو خورده بودو نمیدونم بی دلیل نق میزد... کنارش دراز کشیدمو دستشو گرفتمو گفتم: پسرررممم چلا گیه می

ادامه مطلب  

+14  

 داستان از آنجا شروع شد که مادر اخباری که در طول روز خوانده بود را داشت برایم تعریف میکرد . گاه حادثه ایی دردناک را آنچنان با خنده میگوید که متعجب میشوم و گاه برای چیزهایی دل می سوزاند که باز هم متعجب میشوم . داستان از این قرار بود که زوجی پس از جشن عروسیشان به ماه عسل میروند و صبح ِ روز بعد ،عروس خانم از حمام بیرون می آیند ، طبق ِ گفته ی مرد ِ خانواده " خیال کرده یک غریبه در خانه شان وارد شده و همسرش را نشناخته !". ازهمان نگاه ، سریع السیر به دلیلِ

ادامه مطلب  

راه حل رفع چسبیدن لباس به بدن  

کم و بیش همه ما با موضوع چسبيدن لباس به بدن مواجه شدیم در بعضی از موارد هم کلافه کننده هم بوده برامون علت بروز این مشکل الکتریسیته ساکن است . الکتریسیته ساکن معمولا در بین لباس های پشمی ، پالتو های زنانه و مردانه و مانتو های نخی و زمستانی و… از جمله لباس هایی هستند که در هنگام پوشیدن به بدنمان ممکن است بچسبد.
خب راه حل چیست؟ چگونه مانع این مسئله بشیم؟ در جوابتان باید بگویم برای رفع چسبيدن لباس به بدن راه های زیادی است که ما در اینجا به چند مورد

ادامه مطلب  

یادداشت روز 7 اذر 1395  

 
 
فقط بازدید کنندگان بخوانند
 
فرزاد وثوقی  
 
این هم از آخر عاقبت مدیریت پشت میزنشینی  ونظارت ازپشت پنجره بسته براوضاع احوال استانی بزرگ مانند فارس !؟ استاد پنجره را باز نکیند گرد وغبار وارد می شود وبرای سلامتی شما ضرر دارد!
چندروز پیش داستان گران فروشی در فرودگاه شیراز دوباره خوانده شد ! داستانی که برای مردم تکراری است وباز خوانی آن بی فایده چرا که ما مردم خیلی وقته چیز های گران می خریم و مسوولین خبرندارند . گاهی از شدت گرانی اصلا نمی شود

ادامه مطلب  

صبور بیقرار.....!!!!  

دیر گاهیست که تنها شده ام قصه غربت صحرا شده ام
وسعت درد فقط سهم من است بازهم قسمت غم ها شده ام
دگر آیینه ز من بی خبر است که اسیر شب یلدا شده ام
من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام
کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام…
من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی
ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشک تمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من
وابستگی ام را به تو باور کردم
نازنینم بعدازرفتنت...


ادامه مطلب  

خواستن و چسبیدن!  

خواستن یعنی: هر وقت خسته بود و روز پر مشغله ای داشت زنگ بزنه حالتو بپرسه, نت نداشته باشه اسمس بده بگه بیادتم! شارژ نداشته باشه میس بزنه که حداقل خودت بهش زنگ بزنی! بهت بگه روز سختی بود میخوام باهات حرف بزنم آروم شم, خستگیم از تنم بره... هزار جور بهونه هست که بخواد بگه بیادته! که بخوادت!
چسبيدن یعنی: زنگ جواب نده! ۵-۴ ساعت بعد بگه اا زنگ زدی! بگه اه چقدر زنگ میزنی! بهش بگی خب یه خبر از خودت بده نگران نشم, بگه خسته ام "گیر" نده! اگه بهش زنگ نزنی اون اصل

ادامه مطلب  

مطلب علمی  

1-جویدن آدامس در حین پیاز پوست کندن ، باعث می شود که اشک از چشمان جاری نشود. 2-فرو کردن چند حبه سیر خام در خاک گلدان باعث دور کردن حشرات از دور گلدان می شود .3-قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان ، مانع چسبيدن نمکها به هم می شود .4-دو کشور چین و آمریکا بیشترین تولید کننده سیــــر در دنیا را دارند .

ادامه مطلب  

وردنه قالب دار  

وردنه قالب دار برای خانم های کدبانو که سالمترین غذا ها را برای خانواده خود تهیه می کند  و در کنار خانواده از سالمترین شیرینی ها لذت می برند بسیار مناسب است . با استفاده از این وردنه شما می توانید به راحتی خمیر را پهن کنید و صاف کنید ، و با استفاده از قالب های شکل دار ، خمیر را قالب بزنید و شیرینی های خوشمزه درست کنید .
 
وردنه قالب دار
وردنه قالب دار یکی از محصولات ویژه ای است که در این مقاله از سری مقالات معرفی محصولات فروشگاه هومیت قصد معرفی آ

ادامه مطلب  

1395.9.14  

امتحان سیتوزنتیك داشتم,یبارروخوانی كرده بردم,حس درس نیس:) استاد امتحان گرفت چرت و پرت نوشتم,بیخیالش,برانهارهم غذا رزرونكرده بودم:\ گفتیم نصف میكنیم غذامونو,رفتیم سلف و یهودیدم غذامون شد4تا ب جای 3تا:| وا بچه ها این ازكجا اومد,ایدا گفت هیس بشین بخور,وا ایدا بگوو دیوونه, همه میخندیدن,نگو كلك زدن بچه ها ایدا موقع خریدن نوشابه گفته تقا كارتمو دادم غذامو ندادی و ی غذا اضافه گرفته قیافه من: اولش نخواستم بخورم ك گناهه و حق الناسه! بعد خوردم و تصمیم گر

ادامه مطلب  

دسته بندي نمک ها  

1.نمک تصفیه نشده (UNREFINED): مصرف این نوع نمک به خاطر دارا بودن ناخالصی های خطرناک توصیه نمیگردد. ناخالصی های نمک تصفیه نشده میتواند شامل: جیوه، آرسنیک، فلور، کادمیوم، سولفات کلسیم، منیزیوم، سنگ گچ و سایر فلزات سنگین باشد.
2.نمک تصفیه شده (REFINED): در این نمک ناخالصی های نمک جدا میشود. این نمک حداقل از 95 درصد سدیم کلراید تشکیل یافته است.
3.نمک تصفیه شده و ید دار: مصرف این نوع نمک توصیه میگردد.
مواد تشکیل دهنده این نوع نمک به قرار زیر است:
- 95 درصد کلراید س

ادامه مطلب  

سکانس پنجم  

سکانس پنجم......
بعد ازدعوای شدیدی که بین من وآرش رخ داد...آرش رفت ومن تنها موندم...خیلی ازدستش عصبی بودم...چون احساس میکردم بهم دروغ گفته...دوباره داره درحقم خیانت میکنه....
روزای بدی بود...دلتنگ میشدم واون نبود...ازطرفی ازدستش کلافه شده بودم ازطرفی هم دوسش داشتم ونمیتونستم قیدشو بزنم....
خیلی سخت گذشت......
حالا من بودم وی دوراهی...انتخاب آرش یا جدایی ازاون....واسه هرکدوم دلایل خاصی داشتم ومن....نمیدونستم باید کدوم راه روانتخاب میکردم....بدجوری دلم داغون

ادامه مطلب  

همینه که هست  

وقتی یه اتفاق بد میفته، یه ریجکت شدن، یه تحقیر شدن، یه تهدید شدن، یه توهین شدن... اینا اتفاق افتاده. حالا با گفتنش به کسی دیگه، اتفاق پاک نمیشه که. معمولا هم کسی نمی تونه راه حلی بده حتی. حتی حالت رو هم خوب نمی کنه اون لحظه. فقط باید زمان بگذره. چه به کسی بگی، چه نگی، تا این زمان سپری نشه، حالت بهتر نمی شه. داشتم فکر می کردم این چند روز که اینستا رفتن و تلگرامم زیاد شده. الان دارم فکر می کنم چسبيدن به اینا بهتر از ارتباط برقرار کردن با دوستان بی خاص

ادامه مطلب  

شهید علی اکبر دهقان  

داستان شهیدی که سر بی تنش سخن می گفت
در همان لحظه همرزمانش که می خواستند به سرعت از منطقه دور شوند متوجه می شوند، در حالیکه بدن این بزرگوار بدون سر می دوید، سرش چند دقیقه ای «یا حسین گویان» روی زمین می غلتید.

شناسهٔ خبر: 9566 - ۱۷ آبان ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۲ ق.ظ
 داستان شهادت برای ما تکراری اما جذاب است و زیباتر از آن داستانی به بلندای تاریخ است، داستانی که همه ی ما شنیده ایم، داستان سری که بر نیزه ها قرآن خواند و حالا تاریخ تکرار شده است… سربازان خمینی د

ادامه مطلب  

زیبایی زندگی من با تو گره خورده است.  

 
هیچ چیز به اندازه آمدنت من را از دلشوره پنهان حرف های دیگران رها نمی کند و ما دائم خالق لحظه های به یاد ماندنی زندگی هم می شویم که همدیگر را خوب بخاطر بسپاریم ، با من که آهنگ گوش می دهی انگار تمام دنیا را به من می دهی یا گوش دادن به شعرهایی که من می خوانم انگار از دنیا چیز دیگر نمی خواهم .... بعد به خودم می گویم چقدر دوست داشتنی های من یا انتظاراتم با تو خلاصه می شود .... شعر ، آهنگ ، خندیدنم از ته دل در نصف شب های خلوت آپارتمان که من بگویم خنده بیدا

ادامه مطلب  

عواقب قورت دادن آدامس  

با اینکه معده شما نمی‌تواند آنطور که بقیه غذاها را تجزیه می‌کند آدامس را هم هضم کند، ولی دستگاه گوارش بدنتان می‌تواند آن را وارد فعالیت روده ‌ها کند. این یعنی موقعی که دستشویی می‌روید همراه با بقیه چیزها از بدنتان خارج می‌شود. اینکه آدامسی که قورت داده اید تا ۷ سال در داخل معده تان باقی خواهد ماند، درست نیست. این گفته یک کذب محض است. البته بدین معنا هم نیست که هرچقدر دلمان بخواهد چنین کاری را انجام دهیم. پزشکان می گویند که آدامس به گونه ای

ادامه مطلب  

دلخورم  

 دلخورم دلخورم دلخورم
همه شون چسبيدن به خونه و زندگی شون. انگار نه انگار یکی داره اینجا می پوسه.
 
انقدر دلخورم که امشب که لعیا زنگ زد خونه ، مامان هرکاری کرد گوشی رو نگرفتم باهاش صحبت کنم. 
آخه الان زمین و زمان مودم و وای فای دارن.  بچه هم دارن. فقط واسه بچه اینا اشعه داره که مودم همش خاموشه؟
حالا هم هی مامان میره میاد تو اتاقم میگه بچه ام رو ناراحت کردی
ولی نمی بینه اینا هم منو ناراحت کردن همشون

ادامه مطلب  

استعلام قیمت سختی گیر | قیمت سختی گیر رزینی  

استعلام قیمت سختی گیر | استعلام قیمت سختی گیر رزینی
با توجه به اینکه سختی گیر رزینی دستگاهی بمنظور جداسازی آهک از آب و نرم کردن آب مصرفی می باشد امروزه بسیار مورد توجه کارفرمایان و پیمانکاران قرار گرفته است.
سختی گیر رزینی دستگاهی بمنظور نرم کردن آب سخت می باشد. آب سخت وقتی داخل دستگاه سختی گیر می گردد بواسطه واکنش یونهای پتاسیم ، منیزیم و کلسیم با رزین درون دستگاه و چسبيدن این یونها به زرین بخش زیادی از آلودگی آب گرفته شده و آب عاری از آهک م

ادامه مطلب  

 

سرما حوردم از دهن نفس میکشم  ریشه دندونام درد میگیره شبا خابم نمیبره
 
دیشب اون پسررو دیدم   همون سایهه ولی تو چه وضعیتی
نمیدونم کیه خدا کیه این
 
 حالم خوب شه میخام متحول شم همش خدا و خدا و خدا
دیشب که چه نقشه هایی میکشدیم با اجی بریم یه مغازه و کار ....
اینا اصلن خوب نیست دنیا رو چسبيدن هیچ فایده ای نداره اخرش برمیگردم سر جای اول
فقط خواب و دنیاهای دیگه خوبه 
 
دلم  مکاشفه میخاد با ادمای خوب و خاص
خیلی مکاشفه دوس دارم خدا برام برسان
منو بانوی ا

ادامه مطلب  

 

❤️ دوست‌داشتن آرام اما عمیق :سال‌های اول آشنایی پر است از هیجان و دلتنگی‌های مداوم اما فراموش نکنید تا ابد عاشق یکدیگر بودن با زندگی مثل تازه‌عروس و داماد‌ها خیلی فرق می‌کند. شاید در ماه‌ها و حتی سال اول، همسرتان دوست داشته باشد لحظه‌لحظه‌اش را در کنار شما بگذراند و به محض فاصله گرفتن از شما، تلفن همراه‌تان را پیامک باران کند، اما زندگی همیشه به این شکل نمی‌گذرد. واقعیت این است که یک عشق بالغ، به معنای چسبيدن به یکدیگر نیست. هیجان ع

ادامه مطلب  

حشمت الله لرنژاد  

حشمت الله لرنژاد فرزند مرحوم حاج فتح ‏الله درسال 1326 در شهر کرمانشاه محله‏ ای علاف‏خانه به دنیا آمد. پدربزرگ ایشان دارای صدای خوبی بود. مرحوم حشمت هم صوت داودی خود را از پدر بزرگش به ارث برده بود. وی در سال 1343 در سنین 17 سالگی در ارکستر رادیو کرمانشاه اولین ترانه‏ ای خود را با شعری از شاعر گرامی یداله لرنژاد (شیدا کرمانشاهی)اجرا کرد و از همان زمان فعالیت رسمی خود را در عرصه‏ی هنر و موسیقی کُردی آغاز نمود. لرنژاد بیشتر به سبک استاد سیدعلی اصغر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام